Casino Österreich
Home
En français

English Edition

Deutsche Ausgabe
Wat bieden wij aan?

Kleipijpen als onderzoeksobject


Opgave en doelen

Resultaten

Catalogiseren

Richtlijnen voor het tekenen

Internationale Terminologie

Publicaties

Bijeenkomsten

Tentoonstelling

Reakties / Pers

Web

Boeks

Contact
 

Welkom bij de Werkgroep voor de onderzoek naar kleipijpen

De Werkgroep voor de onderzoek naar kleipijpen (Arbeitskreis zur Erforschung der Tonpfeifen) is een losse vereniging van archeologen, volkskundigen, geschiedkundigen, kunsthistorici, heem- en lokaalkundigeni, pijpenverzamelaars en alle anderen die belang stellen in de kleipijp als object van wetenschappelijk onderzoek en in de cultuurgeschiedenis van het roken.
De deelnemers ontmoeten elkaar één keer per jaar in afwisselende zittingsplaatsen in Duitsland en buurlanden voor informatieuitwisseling, waarin gasten altijd welkom zijn.
De werkgroep bestaat sinds 1989 en omvat thans ongeveer 300 personen en instituties.
Als vrije organisatie doet de werkgroep bewust afstand van vaste lidmaatschapsbijdrage. Uitsluitend door privaat initiatief gedragen blijven alle bezigheden als ereambt uitgeoefend, zonder institutionele verbinding en financiele beveiliging.

Wat bieden wij aan?    

Volgende bijeenkomst    Brennbehälter

 

Home
KnasterKOPF
Werkgroep
Sitemap
Search (in German)
Impressum

Letzte Aktualisierung: 04.05.2008
Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der Herausgeber in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.