Home
En français

English Edition

Deutsche Ausgabe
Wat bieden wij aan?

Kleipijpen als onderzoeksobject


Opgave en doelen

Resultaten

Catalogiseren

Richtlijnen voor het tekenen

Internationale Terminologie

Publicaties

Bijeenkomsten

Tentoonstelling

Reakties / Pers

Web

Boeks

Contact
 

Opgave en doelen

De Arbeitskreis Tonpfeifen legt zich zowel toe op het object kleipijp als ook op de mensen die daarmee verbonden zijn, dus de producenten (Pijpenmakers), handelaars in pijpen en de rokers.

Pfeifenkopf mit sächsischem Wappen und Porträt des Kurfürsten aus Grimma, um 1800

De kleipijp was vanaf het einde van de 16de eeuw tot aan het begin van de 19de eeuw het meest benutte rookgerei en kan vaak door de daarop aangebrachte merken en korte opschriften op de steel zeer precies worden gedateerd. Zo zijn zij bij een archeologische opgraving een goede hulp bij het dateren en dienen als gidsfossiel maar documenteren ook de handelsbetrekkingen tussen de productieplaats en de plaats waar ze gebruikt werden.

Sinds het begin van het intensieve onderzoek van de geschiedenis van de kleipijp door leden van de Arbeitskreis Tonpfeifen zijn een heel aantal plaatsen ontdekt waar in de laatste 300 jaar kleipijpen geproduceerd zijn. Tegenwoordig zijn ongeveer 250 productieplaatsen bekend, waarover vaak echter nog geen nauwkeurige gegevens bekend zijn.De Arbeitskreis spant zich in voor een verdere intensivering van dergelijk onderzoek en ondersteunt ieder initiatief van wetenschappelijke, bestuurlijke of private kant. Daarbij is het vooral van belang om de verantwoordelijke instanties (archeologische monumentenzog, cultuurhistorische musea, enz.) en privé personen gevoelig te maken voor het onderwerp en aan gevonden pijpen meer aandacht te schenken en wetenschappelijk te bewerken.

Een belangrijke opgave is de verder ontwikkeling en doorvoering van reeds aanwezige methoden voor de eenduidige wetenschappelijk exacte beschrijvingen en afbeeldingen van kleipijpen. Hierbij hoort een eenduidige catalogisering van vondsten, afspraken over de wijze van tekenen en het opstellen van een systematiek van de versieringen. Bij deze werkzaamheden staat de Arbeitskreis, net als bij al het andere onderzoek en activiteiten in nauw contact met onderzoekers in Europa en overzee zoals de Engelse "Society for Clay Pipe Research" en de "Pijpelogische Kring Nederland".


Home
KnasterKOPF
Werkgroep
Sitemap
Search (in English)
Impressum

Letzte Aktualisierung: 18.05.2005
Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der Herausgeber in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.