Home
En français

English Edition

Deutsche Ausgabe
Wat bieden wij aan?

Kleipijpen als onderzoeksobject


Opgave en doelen

Resultaten

Catalogiseren

Richtlijnen voor het tekenen

Internationale Terminologie

Publicaties

Bijeenkomsten

Tentoonstelling

Reakties / Pers

Web

Boeks

Contact
 

Kleipijpen als onderzoeksobject

15 Jaar intensief onderzoek bevestigen de rol van de kleipijpen als belangrijk vondstmateriaal voor de archeologie van de Nieuwe Tijd. Bij nauwgezet onderzoek blijken ze door hun versiering en merken veel te vertellen over hun herkomst, de toenmalige politieke situatie en over vervalsingen en historische economische dilicten.

Vivat-Pfeife mit Hochruf auf das schwedische Königshaus, um 1700


Vaak kunnen deze alledaagse voorwerpen uit de 17de tot 20ste eeuw op slechts enkele jaren nauwkeurig gedateerd worden, waardoor de kleipijpen voor de archeologen tot een gidsfossiel geworden zijn, waarmee de andere vondsten beter geplaatst kunnen worden. Daarenboven blijkt de kleipijp een belangrijk interdiciplinair knooppunt te zijn voor de vakgebieden archeologie, volkskunde, cultuurgeschiedenis en de geschiedenis van de ambachten en van de drugs.


 

Pfeifenbäcker W.A. Simonis
Pfeifenbäcker W.A. Simonis
Pfeifenbäcker W.A. Simonis

Der Pfeifenbäcker Wilhelm Simonis in Hilgert beim Ausformen einer Tonpfeife, 1994

Home
KnasterKOPF
Werkgroep
Sitemap
Search (in English)
Impressum

Letzte Aktualisierung: 18.05.2005
Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der Herausgeber in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.