Home
En français

English Edition

Deutsche Ausgabe
Wat bieden wij aan?

Kleipijpen als onderzoeksobject


Opgave en doelen

Resultaten

Catalogiseren

Richtlijnen voor het tekenen

Internationale Terminologie

Publicaties

Bijeenkomsten

Tentoonstelling

Reakties / Pers

Web

Boeks

Contact
 


Wat bieden wij aan?

De Werkgroep voor de onderzoek naar kleipijpen is, alhoewel in Duitsland ondergebracht, het wereldwijde forum voor iedereen die zich met kleipijpen bezighoudt. De samenstelling van de werkgroep en de deelneming aan de zittingen is multinationaal, de Website doorgaans viertalig (Duits, Engels, Frans en Nederlands). Bedoeld wordt de internationale communicatie te bevorderen en wetenschappelijke verworvenheden te publiceren. Hierover kunnen wij U vandaag reeds een omvangrijke dienst bewijze:

De eemaal per jaar voorkomende zitting, waar actuele verworvenheden U voorgedragen worden, waar U zich met vakgenoten kunt onderhouden, iets over uw eigene vondsten ervaren en aan interessante excursies kunt deelnemen,
KnasterKOPF - Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss (KnasterKOPF - Vaktijdschrift voor kleipijpen en historisch tabaksgebruik) bevat naast interessante voordrachten van de zittingen andere onderzoekswerken, kennisgeving van nieuwe vondsten, aanwijzingen over literatuur en recensies - en de mogelijkheid om uw eigene onderzoeken te publiceren.
De meertalige Website met een ruim en veelvuldig aanbod van informaties, steeds geactualiseerd en uitgebouwd.
Verder zetten wij ons in om uw vragen over kleipijpenvondsten en andere onderwerpen wetenschappelijk, precies, volledig en snel te beantwoorden.

Om deze diensten mogelijk te maken zijn wij op uw medewerking aangewezen. Graag nemen wij uwe informaties aan over nieuwe vondsten, belangrijke publicaties, interessante exposities en museums. Of deel ons mede uw voorstellen over de wijze waarop de aanbod van de werkgroep nog attractiever kan worden.

De werkgroep doet bewust afstand, als vrije organisatie, van iedere vorm van vaste lidmaatschapsbijdragen.
De kosten moeten allemaal vrij gefinancieerd worden. Eenmalige inlichtingen zijn not nu toe kosteloos verleend en het zal verder zo blijven. Bij de publicatie van uw uitkomsten vermoeden wij, zoals het gebruikelijk is onder collega's, en in het belang ook van alle andere geinteresseerden, dat we uw bewijsexemplaar mogen publiceren in het tijdschrift KnasterKOPF.

Bij herhaaldelijke vragen, of bij vragen die een dure nasporing nodig maken, moeten wij een aangepaste bijdrage vragen. Dit geldt ook voor de bewerking van gehele vindplaatsen, historische-archivalische onderzoeken, of bijdragen voor exposities.

We rekenen op uw begrip dat wij in zulke gevallen, al was het maar om de kosten te dekken, een honorarium met U moeten afspreken. Ten slotte zorgt uw bijdrage ervoor dat wij U verder bedienen kunnen.
U kunt ook de werkgroep en zijn veelvuldige activiteiten en voornemens onafhankelijk van een concrete vraag financieel ondersteunen. Gelieve de bedragen te storten die U aan de activiteiten van de werkgroep wenst te besteden op volgende conto:

Please contact us for further information.

Zo maakt U het mogelijk dat het kleipijpenonderzoek zich in Duitsland en buiten zijn grenzen verder uitbouwt, en dat onderzoeksprojekten zich verwezenlijken. Met uwe financiele bijdrage bevordert U het kleipijpenonderzoek dat in Duitsland zonder institutionele verankering zit.

Wees bedankt voor uwe steun!


Home
KnasterKOPF
Werkgroep
Sitemap
Search (in English)
Impressum

Letzte Aktualisierung: 18.05.2005
Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der Herausgeber in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.