Home
En français

English Edition

Deutsche Ausgabe
Wat bieden wij aan?

Kleipijpen als onderzoeksobject


Opgave en doelen

Resultaten

Catalogiseren

Richtlijnen voor het tekenen

Internationale Terminologie

Publicaties

Bijeenkomsten

Tentoonstelling

Reakties / Pers

Web

Boeks

Contact
 

Internationale terminologie voor het onderzoek van kleipijpen

Ralf Kluttig-Altmann/Martin Kügler

Als uitgevers van KnasterKOPF willen wij er mede toe bijdragen om de onzekerheden te beperken die bij de vertaling van vreemde teksten over het onderzoek van kleipijpen ontstaan, en tevens betrouwbare lijsten van vaktermen in verscheidene talen uitgeven. Er wordt aan een serie gedacht die aanvankelijk de talen zou aannemen van de landen met een sterke traditie in het onderzoek en daarom een groot aantal publicaties.

Bij het vertalen van bijzondere begrippen komen snel moeilijkheden voor. Zulke begrippen kunnen gebruikelijke woorden zijn, die in het onderzoek een aparte betekenis bekleden die men tevergeefs in normale woordenboeken zou zoeken. Of het kan gaan over neologismen of afwijkingen waarover de meeste boeken zwijgen. In deze omstandigheden kunnen in vertalingen snel misverstanden insluipen, die zich later onbemerkt zullen verspreiden.

Het gebruik van vreemdtalige literatuur is nauwelijks te mijden in het sterk door netwerken verbonden Europees onderzoeksdomein van de kleipijp. Om deze reden vinden wij het zeer belangrijk om lijsten van zulke vakwoorden samen te stellen. Daarbij zijn wij op de medewerking aangewezen van onze lezers en collega's van de hele wereld. Ze worden verzocht om met hun aanwijzingen en voorstellen aan de opstelling en de verbetering van dit project bij te dragen. De lijsten die hier zullen verschijnen zullen steeds bewerkt en gecontroleerd worden door vorsers die in hun moedertaal werken of die afkomstig zijn van betrokken land.

Parallel met de publicatie in KnasterKOPF zal de lijst telkens in omgekeerde volgorde (b.v. Duits-Engels) in Internet op de website van KnasterKOPF ter beschikking zijn, waar ze continu geactualiseerd zal worden.

De lijst wordt continu geactualiseerd op Internet en paralleel in KnasterKOPF gepubliceerd.Opgenomen worden talrijke woorden uit het gehele bereik van het kleipijpenonderzoek, met uitsluiting van de benamingen van afzonderlijke (beeld-) merken of versieringselementen.
Het is een bijzondere taak om hier een samenhangende internationale identificering te vinden; dit wordt slechts mogelijk door de nauwe samenwerking met collega's, vooral met Nederlandse collega's. Evenzo gaat het met een andere taak: het etymologische onderzoek van speciale vaktermen, dat veel zal verraden over de migratie van de technologie, van de werktuigen, en van de mensen die ze gebruikten.

De uitgevers danken vooral Toms/Celle (D) en John Rogers/Malvern (GB) hartelijk voor hun vriendelijke medewerking.


PART I:    ENGELS - DUITS       DUITS - ENGELS

 


Home
KnasterKOPF
Werkgroep
Sitemap
Search (in English)
Impressum

Letzte Aktualisierung: 18.05.2005
Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der Herausgeber in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.