KnasterKOPF
En français

English Edition

Deutsche AusgabeNo. 18/2005

No. 17/2004

No. 16/2003

No. 15/2002

No. 14/2001

No. 13/2000

No. 12/1999

No. 11/1998

No. 10/1997

No. 9/1997

No. 8/1996

No. 7/1995

No. 6/1992

No. 5/1991

No. 4/1991

No. 3/1990

No. 2/1990

No. 1/1989


Aanwijzingen voor het inleveren van manuscripten

Beste auteurs,

wij zouden u hierna enkele aanwijzingen voor de uitwerking van uw bijdrage tot KnasterKOPF willen geven. Deze adviezen kunnen het opstellen van uw manuscript en zijn latere redactionele overname zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Als u andere vragen moet hebben, verzoeken wij u om ons ze direct te richten.
Wij wachten op uw manuscripten met plezier!

Uw uitgevers

Tekst:

- opstellen in WORD, opsturen als *.doc oder *.rtf - bestand.
- niet formatteren (vet, cursief, wisselende lettertypes enz.).
- geen splitsing in lettergrepen.
- Voetnoten (niet aan het einde); doorlopend nummeren (automatisch).
- Samenvatting op het einde van de tekst, 5-20 lijnen naar de lengte van de bijdrage.
- Afbeeldingsonderschriften aan het einde van de tekst.
- Literaire verwijzingen: gelieve op volledige bibliografische gegevens en op de laatste editie van KnasterKOPF te achten
- Teksten in vreemde talen: Alle bijdragen zullen in de Duitse taal gedrukt worden. Maar manuscripten in het Engels, Frans et Nederlands kunnen aanvaard worden; het inleveren van teksten in andere talen moet op voorhand met de redactie besproken worden.

Afbeeldingen:
Wij publiceren slechts afbeeldingen van goede kwaliteit en behouden de keuze.
- Tekeningen: rekening houden met de Richtlijnen voor de tekeningen verschenen in KnasterKOPF Band 15/2002, blz. 85-89.
- Fotos/Dias: wij kunnen slechts in zwart/wit drukken; uw negatieven moeten dus scherp en contrastrijk zijn.
- Beeldbestanden: gelieve alleen gebruik te maken van de formaten *.jpg, *.pdf, *.bmp, of *.tif.

Arbeidshulp:
Voor een correcte identificering en opname van kleipijpen, zie onze gedetailleerde aanwijzingen over de Catalogisering

Inzending:
De teksten worden slechts onder elektronische vorm aangenomen - per e-mail of op elektronische informatiedrager. Gelieve in ieder geval een 'hard copy' bij te voegen. Afbeeldingen zullen digitaal zijn (foto's of dia's) of scherpe kopie's van de originelen en in twee exemplaren gestuurd waarvan een de nummering zal weergeven.

Sluiting van het redactiebureau: altijd op 31 oktober van het lopende jaar.

Rechten en drukvergunning:
Voor ongevraagde manuscripten staan we niet in.
Drukproeven: de auteurs krijgen een drukproef toegestuurd. De terugzending van de drukproef betekent dat het drukken toegelaten wordt.
Rechten van derden: het behouden van de rechten op afbeeldingen, het neerleggen van bewijsexemplaren enz., ressorteert onder de auteurs.

Bewijsexemplaar:
Voor de bijdragen in KnasterKOPF wordt geen honoraium betaald.
De auteurs krijgen voor:
" bijdragen tot 5 bladzijden: 5 overdrukken
" bijdragen van 6 tot 10 bladzijden: 1 band en 5 overdrukken
" bijdragen van 11 tot 20 bladzijden: 1 band en 10 overdrukken
" bijdragen boven 20 bladzijden: 2 banden en 10 overdrukken
De auteurs kunnen verdere exemplaren van de tijdschrift verkrijgen voor de gunstige abonnementsprijs. Overdrukken worden tegen lage prijzen geleverd.

 
   

Home
KnasterKOPF
Werkgroep
Sitemap
Search (in English)
Contact
Impressum

Letzte Aktualisierung: 10.07.2005