KnasterKOPF
En français

English Edition

Deutsche AusgabeNo. 18/2005

No. 17/2004

No. 16/2003

No. 15/2002

No. 14/2001

No. 13/2000

No. 12/1999

No. 11/1998

No. 10/1997

No. 9/1997

No. 8/1996

No. 7/1995

No. 6/1992

No. 5/1991

No. 4/1991

No. 3/1990

No. 2/1990

No. 1/1989


Inhoudsopgave no. 6/1992


Maurice Raphaël: La pipe en terre. 1991Bernd Standke:
Vondsten van kleipijpen in Freiberg

Rüdiger J.J. Articus:
Een pijp met vrijmetselaarssymbolen

Edward Zimmermann/Martin Kügler:
De merken op de kleipijpen van de fabriek in Rostin

Andreas Eiynck:
Kleipijpenproductie in Aschendorf bij Papenburg

Reg Jackson/Philomena Jackson:
Kleipijpenonderzoek internationaal - "The Society for Clay Pipe Research"

Pieter Smiesing:
Een vondst van pijpen in Hamburg

Verwijzingen

Recensies

Nieuwe literatuur


 
 

No. 6/1992, p. 1-11
Bernd Standke: Vondsten van kleipijpen in Freiberg

Gerapporteerd wordt over verschillende vondsten van kleipijpen afkomstig van opgravingen in Freiberg. De kleipijpen zijn voor het overgrote deel uit Gouda geïmporteerd of komen overeen met de Goudse productie in de 18de eeuw. Verschillende kleipijpen hebben versieringen en steelteksten die wijzen op een vervaardiging speciaal voor de Saksische markt. Een maal staan op een pijpenkop twee mijnwerkers en het opschrift "FREIBERG". De productieplaats is behalve bij de Goudse pijpen niet bekend, maar vermoed kan worden dat het gaat om producten uit de nabij Freiberg gelegen oude stad Waldenburg. Een Kaffeehaus- pijp uit de 19de eeuw is mogelijkerwijs in het Westerwald geproduceerd.

Fersenpfeife mit Wappen von Großbritannien, Waldenburg, Mitte 18. Jahrhundert
Rundbodenpfeife (sog. "Rippenpfeife") mit der Marke "6", sächsische Provenienz, Mitte 18. Jahrhundert"
Fersenpfeife mit zwei rauchenden Bergknappen und der Aufschrift "FREIBERG", wohl sächsische Provenienz, 18. Jahrhundert

 

 

     

 

Tonpfeife mit Freimaurersymbol

No. 6/1992, p. 12 e.v.
Rüdiger J. J. Articus: Een pijp met vrijmetselaarssymbolen

Een in Bullenhausen, district Hamburg, gevonden kleipijp heeft op de kop vrijmetselaarssymbolen. In Harburg bestond een vrijmetselaarsloge en mogelijkerwijze behoorde de kleipijp aan één van haar leden. De motieven op de pijpenkop behoren echter niet tot een bepaalde loge. Het model kan met producten uit de Nederlanden en uit het Westerwald worden vergeleken en verschillende gelijksoortige exemplaren zijn in de catalogie van de daar aanwezige pijpenfabrieken terug te vinden.

 

Zwei Tonpfeifen mit Freimaurersymbolen,
Provenienz unbestimmt, 1890-1940
  

 

 

No. 6/1992, p. 15-20
Edward Zimmermann/Martin Kügler: De merken op de kleipijpen van de fabriek in Rostin

De merken die in de vroegere Pruisische kleipijpenfabriek in Rostin/Polen gebruikt werden, worden getoond. De fabriek begon met de productie kort voor 1750. Het bedrijf floreerde pas vanaf 1755, nadat de koopman Isaac Salingre/Salinger de fabriek overgenomen had. De kleipijpen komen qua kopvorm overeen met de Goudse pijpen. Men nam ook de Goudse merken over, maar de steelteksten vermelden in de regel de correcte naam van de producent. Alle tot nu toe bekende merken uit de periode 1750 tot het begin van de 19de eeuw zijn afgebeeld.

Tonpfeife der Fabrik in Rostin mit entsprechender Aufschrift, 2. Hälfte 18. Jahrhundert

 

 

No. 6/1992, p. 21 e.v.
Andreas Eiynck: Kleipijpenproductie in Aschendorf bij Papenburg

De in Knasterkopf No. 3/1990, p. 31 genoemde kleipijpenfabriek in Papenburg wordt nu gedetailleerder besproken. De fabriek stond in Aschendorf bij Papenburg, maar ter plaatse herinnert niets meer daar aan. Schriftelijke gegevens tonen aan dat deze fabriek van 1832 tot 1905 pijpen produceerde. Tot nu toe zijn geen gegevens over de producten beschikbaar.

 

 

No. 6/1992, p. 22 e.v.
Reg Jackson/Philomena Jackson: Kleipijpenonderzoek internationaal - "The Society for Clay Pipe Research"

Europese kleipijpen werden voor het eerst in het laatste deel van de 16de eeuw in Engeland geproduceerd. Eveneens is Engeland ook het eerste gebied waar één van de eerste onderzoeken over de productie van kleipijpen plaatsvond. Het boek van Adriaan Oswald "Clay Pipes for the Archaeologist" (1974) zorgde dat veel mensen eigen onderzoek naar hun regio deden en onderzochten waar en wanneer kleipijpen werden vervaardigd, wie ze maakten, en hoe ze geproduceerd en verhandeld werden. In 1983 volgde de oprichting van de "Society for Clay Pipe Research" en een tijdschrift. De SCPR heeft over de hele wereld thans 150 leden en is voor eenieder toegankelijk die zich met het onderzoek naar kleipijpen bezig houdt.

 

No. 6/1992, p. 24-33
Pieter Smiesing: Een vondst van pijpen in Hamburg

   

Reeds in 1981 ontving de auteur fragmenten van kleipijpen, die op de Venusberg aan de Böhmkenstrasse in Hamburg gevonden zijn. Het gaat om modellen, die op basis van de bijvondsten (gedateerde aardewerk borden) en het ontbreken van het bijmerk het wapen van Gouda, tussen 1713 en 1739 gedateerd kunnen worden. De deels ongewone grootte van de pijpenkoppen weerspreekt dit niet en relativeert de door Friederich ontwikkelde these van het langzamerhand toenemende volume van de pijpenkop. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor een zwarte pijpenkop, wat zeer zelden voorkomt.

 

Fersenpfeifen mit eingeschnürtem Kopfrand,
wohl Gouda, Anfang 18. Jahrhundert
 

Home
KnasterKOPF
Werkgroep
Sitemap
Search (in English)
Contact
Impressum

Letzte Aktualisierung: 10.07.2005