KnasterKOPF
En français

English Edition

Deutsche AusgabeNo. 18/2005

No. 17/2004

No. 16/2003

No. 15/2002

No. 14/2001

No. 13/2000

No. 12/1999

No. 11/1998

No. 10/1997

No. 9/1997

No. 8/1996

No. 7/1995

No. 6/1992

No. 5/1991

No. 4/1991

No. 3/1990

No. 2/1990

No. 1/1989


Gezocht: auteurs voor themabanden van KnasterKOPF!!!

De uitgevers van KnasterKOPF zijn van plan de toekomstige banden sterker als tot nu toe op bijzondere thema's te focusseren. Zonder de dusverre verscheidenheid te beperken (een gedeelte van iedere band blijft open voor andere berichten, vooral deze van de zittingen), beogen wij, met een bewustere inhoudelijke conceptie, eerstens de bevordering van bepaalde veelbelovende maar tot nu toe weinig in acht genomen bereiken van het kleipijpenonderzoek, met als doel, ten tweede, door de concentratie van verschillende berichten op éénzelfde thema, zijn lonende bewerking.
Niet in het laatst zouden wij graag met de volgende thema's verder uitkijken dan het strikte kleipijpendomein maar liever de vruchtbare interdisciplinaire bettrekkingen bevorderen met vele andere wetenschappelijke takken, en daardoor steeds nieuwe perspectieven openen voor de kleipijp.

Themavoorslag 1: Vondsten in graven
Het gaat hier zowel over systematische onderzoeking van begraafplaatsen of massagraven als over individuele graven zoals bij voorbeeld die van soldaten uit de oorlogen van de 17de tot de 19de eeuwen. De legers zijn inderdaad een zeer belangrijk element geweest voor de verspreiding van de kleipijp in Europa, en men kan van de vondsten in de graven bijzonder veel leren over het begin van de rookgewoonte. Het door de archeologen nauwelijks onderzocht gebied van de teraardebestellings- en toevoegingsgebruiken zou door deze themaband in het algemeen nieuwe impulsen verkrijgen.

 

Themavoorslag 2: Onderwaterarcheologie
Hier kunnen zowel maritieme vondsten behandeld worden, zoals handelsvrachten van gezonken schepen, alsook aparte vondsten in binnenwateren of vindplaatsen van verzonkene plaatsen. Geografische grenzen zijn niet voorhanden; we verwachten integendeel artikels uit de hele wereld. Op de voorgrond zou de handels- en nederzettingsgeschiedenis staan die door zulke vondstencomplexen leesbaar worden.

 

Themavoorslag 3: Kleipijpen op de wereldmarkt
In het middelpunt zouden de archeologische vondsten van Duitse pijpen staan in de hele wereld, alsook de historische zicht op handel en uitvoer. Het thema behandelt vragen van aanbod en concurrentie, van eventuele dominantie van kleipijpen uit bepaalde plaatsen/streken op (overzeese) markten, alsook vragen van design en namaak van modellen en fabricantenmerken.

 

Themavoorslag 4: Verbinding tussen pottenbakkerij en kleipijpenbakkerij
Dit thema verenigt op een bijzondere wijze archeologisch en historisch onderzoek. Niet alleen het ontstaan van het pijpenbakkersbedrijf en zijn verbreiding maar ook zijn routine uitoefenen is dikwijls verbonden aan de pottenbakkerskunst. In de loop der eeuwen duiden meerdere aanwijzingen erop dat beide ambachten enerzijds eng verbonden waren maar anderzijds een aparte ontwikkeling hadden. Bijzondere aspecten van dit thema zijn b.v. de fabricatie van geglazuurde kleipijpen of geschiedenisvragen van (gezamenlijke?) beroepsorganisaties, beroepsafwisselingen, opleiding enz.

 

Auteurs die graag aan een of meerdere voorgestelde thema's zouden bijdragen, worden verzocht contact met ons te nemen. Van belang voor geplande banden is vooral dat de context van de vondsten, de bijgevoede voorwerpen, de ligging van de vindplaatsen en verdere dateringsaanwijzingen buiten de pijpen, inbegrepen worden in de benadering. Bij de identificatie van pijpen bieden wij graag help. Overdraag a.u.b. onze ideeën aan collega's die er belang in zouden hebben, en geef ons uw voorslagen voor verdere themabanden.
We verheugen ons op uw bijdragen!

De uitgevers

 
   

Home
KnasterKOPF
Werkgroep
Sitemap
Search (in English)
Contact
Impressum

Letzte Aktualisierung: 10.07.2005